Steun en advies

In de gemeente Soest staan veel partijen klaar om u als mantelzorger te helpen. In dit overzicht leest u bij wie u terecht kunt. Twijfelt u over welke organisatie u nodig heeft? Neem dan voor advies contact op met het Steunpunt Mantelzorg Soest via 035-609 34 11 of SWOS via 035-602 36 81. De organisaties in dit overzicht werken met elkaar samen in het netwerk mantelzorg.

Bij het Steunpunt Mantelzorg Soest kunnen alle mantelzorgers terecht voor ondersteuning op maat, informatie, advies en waardering. Speciale aandacht is er voor jonge mantelzorgers.

Meer weten? Kijk dan op de pagina Steunpunt Mantelzorg. Ook kunt u bellen via 035-609 34 11 of mailen naar steunpuntmantelzorg@soest.nl. De hulp en ondersteuning van het Steunpunt Mantelzorg is gratis, een verwijzing is niet nodig.

De SWOS helpt mantelzorgers, die zorgen voor iemand van 60 jaar en ouder op vier manieren: Emotionele ondersteuning, advies en informatie, educatie over de ziekte en praktische hulp. Ze helpen u de balans in uw leven te houden zodat u de zorg voor uw naaste kunt volhouden. U kunt ook meedoen aan de training ‘Omgaan met dementie voor mantelzorgers’. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie vindt u op SWOS.nl. Op werkdagen kunt u tussen 8.45 en 13.30 uur bellen op 035-602 36 81. Mailen kan uiteraard ook via info@swos.nl. De hulp en ondersteuning van de SWOS en de vrijwilligers is gratis, een verwijzing is niet nodig.

Kunt u als mantelzorger advies of ondersteuning gebruiken? U kunt gratis en zonder doorverwijzing terecht bij MEE. Samen met MEE kijkt u wat er nodig is om u op weg te helpen. Als dat nodig is, brengen zij u in contact met de juiste zorgaanbieders. Jonge mantelzorgers tussen de 9 en 12 jaar kunnen meedoen aan de groep Brusjes. 

Meer weten? Kijk op op de website van MEE, bel naar 035-303 01 66 of mail naar soest@mee-ugv.nl.

Voor een goed gesprek, praktische ondersteuning, advies of begeleiding kunt u dagelijks terecht bij het inloopspreekuur tussen 9.00 en 11.00 uur aan de Nieuweweg 14 in Soest en iedere donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur aan de Buijs Ballotlaan 6 in Soesterberg.

Daarnaast biedt Welzin trainingen, zoals mindfulness en de assertiviteitstraining welke u helpen om beter voor uw dierbare en voor uzelf te zorgen. Jonge mantelzorgers en hun ouders kunnen meedoen aan de groep Piep zei de muis (4-8 jaar) of Billie Boem (8-12 jaar). En voor kinderen tussen de 10 en 13 jaar is er Coach en Cootje.

U kunt Welzin bereiken op 033-469 24 69 of via soest@welzin.nl. Meer informatie vindt u op de website van Welzin.

De hulp en ondersteuning van Welzin is gratis, een verwijzing is niet nodig. Voor de training mindfulness en de assertiviteitstraining betaalt u een eigen bijdrage.

Stichting Balans organiseert wekelijks sportieve activiteiten voor onder andere jonge mantelzorgers. En jaarlijks een activiteit speciaal voor jonge mantelzorgers tussen 6 en11 jaar en 12 tot en met 17 jaar. Voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.

Meer weten? Stuur een mail naar Balans team jeugd, via jeugd@stichtingbalans.nl of bel Marieke 06-57 53 96 25 of Jochem 06-57 53 96 25 of stuur een app. 

Iedere maand houdt het Mantelzorg Café een themabijeenkomst. Er komen allerlei onderwerpen aan bod die spelen in het leven van een mantelzorger. U bent even weg van huis en kunt meedoen met een gezellige activiteit. Twee keer in het jaar start de training Stilstaan bij jezelf. Tijdens deze training leert u bewust keuzes maken door samen met andere mantelzorgers stil te staan bij jezelf.

Het Mantelzorg Cafe is iedere eerste woensdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur, bij Artishock, Steenhoffstraat 46A, Soest.

Meer informatie vindt u op de website van het Mantelzorg Café of neem contact op met Amanda Minkema:06-537 905 98of stuur een mail naar info@mantelzorgcafesoest.nl.

Het Mantelzorg Cafe is gratis, een verwijzing is niet nodig. Voor de training Stilstaan bij jezelf betaalt u een eigen bijdrage.

U kunt contact opnemen met de gemeente voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, werk en inkomen. Gebruik hiervoor het online formulier Melding zorg, werk en inkomen.

U geeft aan wat uw situatie is, waar u ondersteuning in zoekt en voor wie. Eén van de medewerkers van de gemeente neemt contact met u op. Hij of zij bekijkt samen met u wat u nodig heeft en welke oplossingen er zijn.

Heeft u een vraag over het online formulier?  Dan kunt u ook bellen. De gemeente Soest is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via 035-609 34 11.

De dienstverlening van de gemeente Soest is gratis. De zorgvrager betaalt een eigen bijdrage voor een Wmo-indicatie.

Eerste Lijn Zorg in Soest. In Soest werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en anderen samen onder de naam Elzis. Deze zorgverleners letten erop dat mantelzorgers niet overbelast raken. Waar nodig verwijzen zij u door naar hulpverleners die u verder kunnen helpen.

U vindt zorgverleners op de website van Elzis.

Silverein betrekt u als mantelzorger altijd bij de zorg voor uw dierbare. Zij leren u hoe u om kunt gaan met uw zorgvrager, wat u zelf moet doen en waar u hulp kunt krijgen. Het contact met u gaat via de wijkverpleegkundige, de zorginstelling of de casemanager dementie.

De dag- en logeeropvang is voor uw zorgvrager. Om u te ontlasten nemen zij op de dag- of de logeeropvang uw zorg tijdelijk over. Dat kan ook als u even niet beschikbaar bent, bijvoorbeeld door ziekte of ziekenhuisopname.

Meer informatie vindt u op de website van Silverein. U kunt bellen naar 088-356 00 00 of mailen naar clientadvies@silverein.nl.

De zorgverzekeraar betaalt de kosten van wijkverpleging aan huis en van de casemanager dementie. Uw zorgvrager betaalt een eigen bijdrage voor een Wmo-indicatie voor logeeropvang en/of dagopvang. Voor wonen in de zorginstelling heeft uw zorgvrager een Wlz-indicatie nodig.

GGZ Centraal betrekt u als mantelzorger altijd bij de behandeling. Daarbij biedt GGZ familiecoaching aan, met behulp van een familie-ervaringsdeskundige. Die herkent en begrijpt uw situatie. U krijgt nuttige contacten, die u verder kunnen helpen. GGZ Centraal organiseert ook open avonden voor mantelzorgondersteuners.

Meer weten? Bel met 033-460 35 20 of stuur een e-mail naar r.vannus@ggzcentraal.nl.

Behandeling van uw zorgvrager door GGZ centraal valt onder het eigen risico van de zorgverzekering.

Zorgt u voor iemand met niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door een beroerte of ongeval? Dan kan InteraktContour u helpen. Hoe kunt u omgaan met een veranderde relatie? Of met een andere taakverdeling in huis? Uw huisarts of de gemeente kan u doorverwijzen. 

Wilt u meer weten? Kijkt u dan op website van InteractContour of bel naar 0341-255 777.

Uw zorgvrager kan begeleiding thuis en/of dagbesteding van InteraktContour ontvangen als hij/zij hiervoor een Wmo-indicatie heeft of een Wlz-indicatie.

Wanneer u zelf niet de volledige mantelzorg kunt opbrengen, kunt u Saar aan Huis inhuren voor vervangende of aanvullende mantelzorg. Een particulier initiatief dat u helpt met bijvoorbeeld koken of boodschappen doen.

U kunt ook bellen met 035-206 27 22 of mailen naar angelique.abbring@saaraanhuis.nl.

U betaalt een vergoeding vanaf 26,50 euro per uur, afhankelijk van de diensten die u afneemt. Heeft u een PGB vanuit de Wlz? Dan kunt u dit hiervoor gebruiken. Sommige zorgverzekeraars geven een vergoeding voor de diensten van Saar aan Huis. Neem contact op met uw verzekeraar voor meer informatie.

King Arthur Groep helpt mensen met dementie en geheugenproblemen. Met dagopvang en logeeropvang, zodat u ook even tijd voor uzelf hebt. Daarnaast organiseert King Arthur Groep (KAG) regelmatig informatiebijeenkomsten over dementie.

Meer informatie vindt u op de website van King Arthur Groep, of bel naar 035-205 09 50.

Uw zorgvrager heeft een Wmo-indicatie nodig voor dagopvang en/of logeeropvang van de KAG.

Kwintes helpt mensen met psychosociale en psychiatrische kwetsbaarheden een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Ze bieden hulp bij begeleid, beschermd of zelfstandig wonen en helpen hen aan werk en stabiliteit. Kwintes kijkt ook naar uw situatie als mantelzorger. Waar nodig verwijzen zij u door. 

Meer weten? Kijk op op de website van Kwintes.

Uw zorgvrager kan gebruik maken van de diensten van Kwintes met een Wmo-indicatie.

Abrona helpt mensen met een lichtverstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Bent u mantelzorger voor een client van Abrona, dan helpen zij u zo goed mogelijk te zorgen. Daarbij kijken ze samen met u, wat u aankunt. Waar nodig helpen ze u om de last te verlichten.

Meer informatie over de ondersteuning van Abrona kunt u vinden op de website van Abrona of bel met 088-201 99 21.

Uw zorgvrager kan gebruik maken van de diensten van Abrona met een Wmo-indicatie of een Wlz-indicatie.

Zorgt u voor iemand met een verslaving? Tijdens de groepstraining ‘Sterk Ernaast’ van Jellinek leert u stap voor stap hoe u daarmee kunt omgaan.

Meer weten over deze training of wat Jellinek nog meer voor u kan betekenen? Kijk op op de website van Jellinek, bel naar 088-505 1220 of mail naar sterkernaast@jellinek.nl.

Jellinek geeft ook de training KOPP/KOV. Voor jonge mantelzorgers die thuis te maken hebben met veel stress en spanning. Bijvoorbeeld door een scheiding, verslaving of psychische problemen van andere gezinsleden. Er zijn in Amersfoort groepen voor 8 tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar. De locatie voor de groep 17 en ouder is in Utrecht. Je krijgt informatie en je deelt je ervaringen met de andere jongeren. Voor informatie en aanmelden kun je mailen naar koppkov@jellinek.nl.

De hulp en ondersteuning van Jellinek is gratis, een verwijzing is niet nodig. Behandeling van uw zorgvrager door Jellinek valt onder het eigen risico van de zorgverzekering.