Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter wonen bij de persoon die uw hulp nodig heeft? Dan is het mogelijk een mantelzorgwoning bij of aan uw huis te laten bouwen of plaatsen.

Dit mag alleen als de mantelzorgwoning voor maximaal twee personen is. Ook moet u een mantelzorgrelatie hebben met de persoon die hulp nodig heeft.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in de tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Mantelzorgwoning kopen of huren

U betaalt huur voor de mantelzorgwoning of u koopt de woning. U kunt hiervoor geen vergoeding krijgen van de gemeente Soest. Het kopen van een mantelzorgwoning kost ongeveer tussen de 50.000 euro en 150.000 euro.

Mantelzorgrelatie aantonen

U moet aantonen dat er een mantelzorgrelatie is tussen u en de perso(nen) die uw hulp nodig heeft, uw zorgvrager(s).

Bent u al bekend bij een contactpersoon van de gemeente, omdat uw zorgvrager een Wmo-indicatie heeft? Dan kan deze contactpersoon op papier zetten wat de mantelzorgrelatie is. Of u vraagt aan de wijkverpleegkundige of hij/zij dit wil doen. U kunt de verklaring sturen naar steunpuntmantelzorg@soest.nl.

Heeft u geen contactpersoon bij de gemeente en is er geen verpleegkundige bekend? Dan kunt u een afspraak maken met het Steunpunt Mantelzorg. Samen met u en de zorgvrager praten we dan onder andere over de taken die u doet, of er andere mensen zijn die zorg en hulp geven. En wat er gaat verbeteren voor u en uw zorgvrager als er een mantelzorgwoning komt.

Heb ik een vergunning nodig?

Als de mantelzorgwoning voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrije bouwwerken, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. De mantelzorgwoning moet ook voldoen aan de eisen die staan in het Bouwbesluit 2012.

U kunt bestemmingsplannen online inzien en nagaan via het Omgevingsloket.nl of uw bouwwerk vergunningvrij is. Heeft u daarna nog vragen of behoefte aan informatie of advies over het bestemmingsplan, vergunning of bouwzaken? Dit kan alleen op afspraak bij het omgevingsloket in het gemeentehuis.

Tijdens de afspraak kijken de mensen van het omgevingsloket of uw plan vergunningvrij is. En wat de voorwaarden zijn voor vergunningvrije bouwwerken. U krijgt dan ook informatie en advies over wat u moet doen als uw plan niet vergunningvrij is.

Woning ombouwen

Gaat u een (legale) schuur, aan of – uitbouw bij uw woning ombouwen (dus niet uitbreiden) tot mantelzorgwoning? Dan zijn de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen niet van toepassing. Maar wel de eisen die staan in het Bouwbesluit 2012. Gaat u een Rijksmonument ombouwen tot mantelzorgwoning of wilt u een mantelzorgwoning naast een Rijksmonument plaatsen? Meestal is hiervoor een vergunning nodig.

Eisen bouwbesluit 2012

De minimale gebruiksoppervlakte van een mantelzorgwoning is 12 vierkante meter per persoon. En er is minimaal nodig een keuken of kookgelegenheid en een aparte ruimte voor een douche en toilet. Slapen mag ook in de woonkamer, hier zijn geen eisen voor. Verder zijn er eisen die gaan over de (brand)veiligheid en isolatiewaarden van de woning. In het Bouwbesluit staat dat een eigen ingang niet noodzakelijk is. Wilt u dat de mantelzorgwoning een eigen huisnummer krijgt? Dan is een eigen ingang wel nodig. Dit staat in de Wet Basisregistraties en gebouwen (BAG).

Eigen huisnummer

De gemeente moet volgens de Wet Basisregistraties en gebouwen (BAG) een adres geven aan een zelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, heeft een eigen ingang, een keuken of kookgelegenheid en een douche en toiletruimte. U kunt voor de mantelzorgwoning een eigen huisnummer aanvragen.

Zorg ervoor dat de bewoner(s) van de mantelzorgwoning zich inschrijft bij de gemeente op het eigen huisnummer.

Inkomen en belasting

De hoogte van een alleenstaande met AOW en zorgtoeslag verandert niet als u in een mantelzorgwoning gaat wonen. Valt uw uitkering onder de kostendelersnorm? Dan is een eigen huisnummer noodzakelijk om te voorkomen dat een uitkering van de bewoner(s) in de mantelzorgwoning en/of de hoofdwoning omlaag gaat.

Woont u in een zelfstandige mantelzorgwoning, maar bent u niet de eigenaar? Dan betaalt u riool- en afvalstoffenheffing aan de gemeente. De eigenaar betaalt onroerendezaakbelasting aan de gemeente. De waarde van de mantelzorgwoning valt voor de belasting in box 3, omdat de mantelzorgwoning telt als een ‘tweede woning’ voor de Belastingdienst.

Woont u in een zelfstandige mantelzorgwoning en bent u de eigenaar? Dan telt de waarde van de woning mee in box 1 bij de belastingaangifte.

Heeft u uw schuur verbouwd tot mantelzorgwoning? Dan telt de waarde van deze woning niet meer mee voor uw hypotheekrente aftrek. De waarde van deze woning valt voor de belasting in box 3.

Beëindiging bewoning

We stellen het op prijs als u ons informeert als er geen mantelzorgrelatie meer is. De mantelzorgwoning mag dan niet langer gebruikt worden als woning. Dat wil zeggen dat u de keuken/ kookgelegenheid en de douche en toiletruimte moet verwijderen. Of u verkoopt de mantelzorgwoning.