Mantelzorg en wonen

Is de woning van jouw ouder(s) nog wel geschikt? Zou de woning in de toekomst aangepast moeten worden of is verhuizing naar een andere woning beter? Wonen jullie bij elkaar in de buurt? Of ver weg van elkaar? Dit heeft allemaal impact. Of gaat het thuis echt niet meer en is de stap naar het verpleeghuis nodig? Hieronder lees je alles over mantelzorg en wonen.

Dichter bij elkaar wonen

Als de mantelzorgontvanger en mantelzorgverlener ver uit elkaar wonen kan de reistijd veel energie en tijd kosten. Op de site van mantelzorg.nl staan handige tips als je overweegt dichter bij elkaar te gaan wonen.

Soest kent de volgende mogelijkheden:

Met een urgentie verhuizen

Deze urgentie geldt voor sociale huurwoningen. Je moet dus voldoen aan de inkomenscriteria die gelden voor een sociale huurwoning. Voor een éénpersoonshuishouden mag het inkomen niet hoger zijn dan 47.699 euro (prijspeil 2024). Voor meerpersoonshuishoudens mag het inkomen niet hoger zijn dan 52.671 euro (prijspeil 2024). De reistijd tussen de mantelzorgontvanger en de mantelzorgverlener is minimaal 30 minuten met de auto of openbaar vervoer. De overige voorwaarden vind je in artikel 12.b van de Huisvestingsverordening. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je via de urgentiewijzer urgentie aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Een mantelzorgwoning

Het is mogelijk een mantelzorgwoning bij of aan jouw huis te laten bouwen of plaatsen. Dit mag alleen als de mantelzorgwoning voor maximaal twee personen is. Ook moet je een mantelzorgrelatie hebben met de persoon die hulp nodig heeft. Meer informatie: mantelzorgwoning.

Inwonen

De mantelzorgontvanger en de mantelzorgverlener kunnen in één huis gaan wonen als de woning daarvoor geschikt is. Dit heet inwonen. Dit kan zowel in koop- als huurwoningen. Vraag bij de verhuurder of de hypotheekverstrekker na wat de voorwaarden zijn. Let ook op of u medehuurder kunt worden. Anders moet je na het overlijden van de huurder de woning verlaten. En inwoning kan financiële gevolgen hebben, maar dat hoeft niet altijd.