Taken laten overnemen

Mantelzorg is vaak voor langere tijd. Vergeet daarom niet ook goed voor uzelf te zorgen. Het kan fijn zijn de zorg tijdelijk uit handen te geven. We noemen dat respijtzorg. Zo kunt u even de batterij opladen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Uw familie of vrienden vragen

Familie of vrienden bieden vaak spontaan hulp aan: "Als ik iets voor je kan doen?". 

De app Hello 24/7 is hierbij digitaal hulpmiddel. Om de taken onderling te verdelen. Of een agenda bij te houden voor afspraken en bezoek.

Heeft u weinig familie, vrienden of buren die u kunnen helpen? Of vindt u het lastig om hulp te vragen? Bel dan de SWOS 035-602 36 81 of het Steunpunt Mantelzorg 035-609 34 11.

Door inzet van een vrijwilliger

Soest en Soesterberg hebben veel vrijwilligers die graag taken van u overnemen. Zij helpen u graag verder bij bijvoorbeeld praktische hulp krijgen, mobieler zijn, andere mensen ontmoeten,  thuisadministratie regelen en nog veel meer.

U kunt onder andere terecht bij:

Buro Vrijwilligerswerk

Zoekt u een vrijwillig maatje voor uw zorgvrager met een psychiatrische achtergrond of psychische kwetsbaarheid? Neem dan contact op met Buro vrijwilligerswerk telefoon 035-609 92 55.

SWOS:

Bij de SWOS kunt u terecht voor vrijwilligers voor vriendschappelijk huisbezoek of om samen boodschappen te doen. Er zijn ook vrijwilligers die u kunnen helpen om uw administratie weer op orde te krijgen. Bijvoorbeeld omdat u plotseling de administratie moet overnemen van uw zieke partner en u geen idee heeft waar u moet beginnen. Soms is uw vader of moeder niet meer in staat om zelf te koken en boodschappen te doen.

U kunt dan een beroep doen op de maaltijdvoorziening aan huis van de SWOS. Zijn er klusjes te doen in het huis van uw zorgvrager? Of moet de tuin nodig gesnoeid, geharkt of gewied? En u kent geen familie, buren of kennissen die dat voor uw zorgvrager kan doen? Vraag dan een vrijwilliger via de SWOS. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage per uur. Heeft u geen auto? De seniorenbus van de SWOS verzorgt vervoer van deur tot deur, ook naar het Meander ziekenhuis in Amersfoort of Baarn. U betaalt hiervoor een ritprijs.

Wilt u meer weten over de vrijwilligers van de SWOS bel dan naar 035-602 36 81.

Hulpdienst Soesterberg

Voor en door Soesterbergers. Heeft u hulp nodig bij klusjes in en rond het huis? Of zoekt u vervoer bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? En kent u geen familie, buren of kennissen die dat voor u kan doen? Vraag dan een vrijwilliger aan de Hulpdienst Soesterberg via 035-609 00 14 of hulpdienstsoesterberg@gmail.com.

Kunt u hier niet vinden wat u zoekt? Bel dan de SWOS 035-602 36 81 of het Steunpunt Mantelzorg 035-609 34 11.

Via uw zorgverzekering: Handen in Huis

Mag iemand de zorg voor minimaal  drie dagen en twee nachten van u overnemen? Handen in Huis zoekt voor u een vrijwilliger waar u en uw naaste zich goed bij voelen. De kosten worden door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed. Neem over het overnemen van zorg en de kosten contact op met de zorgcoach van uw zorgverzekeraar.

Tegen betaling van een uurtarief of PGB

Een aantal organisaties die tegen betaling van een uurtarief of via een PGB diensten aanbieden aan huis. Denk aan bijvoorbeeld bezoek aan een ziekenhuis, boodschappen, slaapwacht, gezelschap:

Saar aan huis

Wanneer u zelf niet de volledige zorg kunt opbrengen, kunt u Saar aan Huis inhuren voor vervangende mantelzorg. Een particulier initiatief dat u helpt met bijvoorbeeld koken of boodschappen doen. U betaalt Saar aan Huis via een PGB Wlz of uit eigen middelen.

U kunt Saar aan Huis bellen via 035-206 27 22 of mailen naar ilona.sluis@saaraanhuis.nl

Huisje zonder zorgen

Yolanda de Groot van ‘Huisje zonder zorgen’ biedt uw zorgvrager een luisterend oor en gezelschap. Ook geeft zij ondersteuning bij administratie, boodschappen, vervoer van de zorgvrager, opruimklussen, organisatie van een verjaardag of verhuizing.  Yolanda biedt geen ADL-, medische- of thuiszorg. U betaalt Yolanda via de PGB van uw zorgvrager of uit eigen middelen. Een kennismakingsgesprek is gratis. U kunt Yolanda de Groot - Noordhoek bellen via 06-23 99 32 63 of mailen naar huisjezonderzorgen@hotmail.com.

ZorgMies Mantelzorgondersteuning

Bij ZorgMies krijgt de zorgvrager persoonlijke, flexibele zorg die bij hem/haar past. Uw zorgvrager krijgt daarom bij ZorgMies altijd een vertrouwd gezicht in huis. Zij bieden: gezelschap, hulp in huis, 24-uurs zorg, begeleid vervoer, gezinshulp voor ouder of kind en slaap- en waak service. U betaalt onze zorg vanuit de PGB van uw zorgvrager of eigen middelen. U kunt ZorgMies bellen of mailen via 06-51 64 90 37 (Fleur Deuss) of soest-baarn@zorgmies.nl.

Nanda Levert Company

Kunt u een helpende hand gebruiken bij uitzoek- en opruimwerk? Wilt u graag dat uw zorgvrager iets gezelligs kan gaan doen maar u weet niet met wie? Wilt u niet altijd een beroep doen op een familielid of een buur? Neem dan contact op met Nanda Levert via 06-40 94 98 94 of nandalevertcompany@gmail.com.

Home Instead 

De begeleiding en ondersteuning van Home Instead is voor senioren. Zij bieden gezelschap/individuele begeleiding in & om het huis, persoonlijke verzorging en specifieke zorg. U kunt Home Instead bereiken via 030-210 21 46 of info.zeist@homeinstead.nl.

De Mantelaar

De Mantelaar zet zorg- en medische studenten in om uw te ontlasten. Zij bieden hulp aan oudere zorgvragers bij wassen en aankleden, steunkousen aantrekken, hulp bij toiletgang (ook ’s nachts), gezelschap, begeleiding naar medische afspraken. U betaalt de Mantelaar uit het de PGB van uw zorgvrager, uit eigen middelen of door een vergoeding van uw zorgverzekeraar. U kunt de Mantelzorger bellen of mailen via 085-064 30 30 of info@mantelaar.nl.

Door begeleiding thuis met een Wmo-indicatie

De volgende organisaties bieden tijdelijke begeleiding thuis met een indicatie van de gemeente. Op de website van de gemeente Soest leest u meer over hulp vragen aan de gemeente. U kunt ook op werkdagen van 08.30 tot 12.30 bellen naar de gemeente Soest: 035-609 34 11.

Welzin Thuisondersteuning

Welzin biedt tijdelijke overname van zorg voor kinderen en/of ouders. Ook kunnen zij (licht)dementerende thuiswonende ouderen ondersteunen en begeleiden, Zij verzorgen ook de maaltijd en doen licht huishoudelijk werk. U kunt Welzin Thuisondersteuning bellen of mailen via 033-469 24 69 of thuisbegeleiding@welzin.nl.

King Arthur Groep (KAG)

Individuele begeleiding voor de zorgvrager met dementie. Wilt u meer weten? Kijk op de website van de KAG of bel 035-305 09 50 of mail naar info@kingarthurgroep.nl.

Silverein

Silverein biedt individuele begeleiding. U kunt dit aanvragen via de wijkverpleegkundige van Silverein via 088-356 00 00 of mail naar clientadvies@silverein.nl.

Door activiteiten in een groep voor uw zorgvrager zonder Wmo indicatie

Vriendenkringen

Voor mensen met autisme of een licht verstandelijke beperking. Meer weten ? Bel dan met MEE via 035-303 01 66 of stuur een mail naar soest@mee-ugv.nl.

Eetclub en/of activiteiten

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische achtergrond uit Soest en omgeving. Ook mensen met eenzaamheidsproblematiek zijn welkom. Wilt u meer weten bel dan Stichting Balans via 035-609 92 55.

Buurtkamer

Voor mensen met een klein netwerk, lichte geheugenproblemen, niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking. Wilt u meer weten bel dan met de SWOS via 035-602 36 81 of Silverein via 088-356 00 00.

Door dagbesteding in een groep voor uw zorgvrager, met indicatie

Groepsactiviteiten door dagbesteding ontlasten u en activeren uw naaste. 

Wilt u meer informatie over dagbesteding? Doe dan een melding zorg, werk en inkomen of bel naar de gemeente Soest 035-609 34 11. Houdt u rekening met een wachttijd van minimaal acht weken. 

Heeft uw naaste een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) en zoekt u dagbesteding? Neem dan contact op met MEE-Wlz via 0900-999 88 88

Organisaties voor dagbesteding:

King Arthur Groep (KAG)

Voor dagbesteding voor mensen met dementie. Wilt u meer weten bel dan de KAG via 035-305 09 50 of mail naar info@kingarthurgroep.nl.

Silverein

Dagbesteding voor mensen met lichamelijke klachten, dementie of Parkinson. Meer weten? Bel Silverein via 088-356 00 00 of mail naar clientadvies@silverein.nl.

InteraktContour

Dagbesteding voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). U kunt contact opnemen met InteraktContour via 0341-25 57 77.

Logeeropvang voor de zorgvrager met indicatie

Gaat uzelf op vakantie? Of bent u tijdelijk niet in staat mantelzorg te bieden? Dan kan logeren een goede oplossing zijn. 

Wilt u meer informatie over logeeropvang? Doe dan een melding zorg, werk en inkomen of bel naar 035- 60 93 411. Houdt u rekening met een wachttijd van minimaal acht weken.

Heeft uw zorgvrager een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) en zoekt u logeeropvang voor uw zorgvrager? Neem dan contact op met MEE-Wlz via 0900-999 88 88.

Organisaties die logeeropvang bieden:

Silverein

Silverein biedt logeeropvang Wlz en respijtzorg logeren Wmo voor ouderen. De locatie is Molenschot in Soest. Logeren is voor mensen met een fysieke beperking die lichte zorg nodig hebben. Meer weten? Bel Silverein via 088-356 00 00 of mail naar clientadvies@silverein.nl

King Arthur Groep (KAG)

De KAG heeft voor mensen met dementie zes logeerplekken in de Cederhorst, terrein Zon en Schild in Amersfoort. Wilt u meer weten bel dan de KAG via 035-305 09 50 of mail naar info@kingarthurgroep.nl.

Abrona

Abrona heeft logeeropvang voor mensen met een verstandelijke beperking in Soesterberg. Wilt u meer weten bel dan Abrona via 088-201 99 22 of mail naar zorgadvies@abrona.nl.

Logeeropvang tot 18 jaar

Zoekt u logeeropvang voor kinderen tot 18 jaar? Doe dan een melding zorg, werk en inkomen of bel naar de gemeente Soest via 035-609 34 11