Mantelzorg en werk

U heeft een baan. Een gezin. Een sociaal leven. En u zorgt voor een ouder, kind, uw partner of een andere naaste. Die combinatie kan wringen. Daarom zijn er verschillende wettelijke regelingen voor zorgverlof. Maak hier gebruik van. Zo houdt u het een stuk langer vol. Bovendien dragen onze tips daar ook aan bij!

Overleg met uw werkgever is belangrijk

Vraag uw werkgever naar de mogelijkheden en leg uit wat u nodig heeft. Samen komt u er vast uit. Misschien is werken op andere tijden of thuiswerken voldoende. In uw cao kunnen afspraken staan die afwijken van wettelijke regelingen. Deze afspraken kunnen ook staan in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Is dat zo, dan gelden deze afspraken.

 • Uw werkgever mag uw aanvraag alleen weigeren als het bedrijf of de organisatie waar u voor werkt door uw verlof in ernstige problemen komt.
 • Uw werkgever mag geen oordeel geven over de zorg die u geeft.
 • De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens uw zorgverlof gewoon door. Verlofdagen gaan niet ten koste van uw vakantiedagen.

Welke regeling past het best?

In de Wet Arbeid en Zorg staan regels over zorgverlof. Een samenvatting van de regels die gaan over het verlenen van mantelzorg leest u hier:

U moet onverwacht en direct vrij nemen

Hiervoor is het calamiteitenverlof:

 • De duur van dit verlof varieert van een paar uur tot een paar dagen.
 • Tijdens dit verlof regelt u de eerste en meest belangrijke zaken.
 • Uw werkgever betaalt het salaris door.

U wilt voor korte tijd vrij nemen voor mantelzorg

U heeft voldoende aan verlof tot maximaal twee keer het aantal uren dat u per week werkt. Dan kiest u voor kortdurend zorgverlof:

 • Uw werkgever betaalt een deel van het salaris door. Het percentage kan per bedrijfstak/werkgever anders zijn. Meestal ligt het percentage tussen de 50% en 70% en niet lager dan het wettelijk minimumloon.
 • Uw werkgever mag u achteraf vragen aan te tonen dat het verlof nodig was.

U wilt voor langere tijd vrij nemen voor mantelzorg

U maakt dan gebruik van langdurend zorgverlof:

 • Per 12 maanden kunt u maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt als zorgverlof opnemen.
 • Uw werkgever is niet verplicht uw salaris tijdens dit zorgverlof te betalen.
 • Vraag langdurend zorgverlof schriftelijk en minstens 2 weken voor de ingangsdatum bij uw werkgever aan.
 • Uw werkgever kan om aanvullende informatie vragen om te bepalen of u recht heeft op langdurend verlof.

Is langdurend verlof niet voldoende?

Heeft u geen zicht op de periode dat u vrij wilt nemen? Dan neemt u buitengewoon verlof op. Hiervoor bestaan geen wettelijke regelingen, u doet dit in overleg met uw werkgever.