Verhuizen naar het verpleeghuis

Soms wordt de zorg voor een naaste te intensief. Een verhuizing naar een zorginstelling is nodig. Voor een opname in een verpleeghuis is een Wlz-indicatie nodig. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Een ‘indicatie’ is de toestemming dat iemand ergens gebruik van mag maken. Mensen die een WLz-indicatie krijgen hebben 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor zorg via de Wlz.