Verhuizen naar een geschikte woning

Alle huurders van woningcorporaties de Alliantie en Portaal van 65 jaar en ouder kunnen gratis gebruik maken van persoonlijk advies en begeleiding van de Wooncoach Senioren Soest.

De wooncoach helpt bewoners die nadenken over verhuizen. Ze helpen je bij het in beeld brengen van uw verhuismogelijkheden en kennen voorrangsregels zoals de Groot voor beterregeling. De wooncoach komt thuis op bezoek. Een gesprek is vrijblijvend. 

Meer informatie in de folder van Portaal: wooncoach.

Aangepaste woning

Kan diegene die mantelzorg ontvangt als gevolg van plotselinge beperkingen niet meer in de huidige woning blijven wonen? Een klantregisseur van de gemeente kijkt samen met jou of er sprake is van een verhuisnoodzaak en aan welke eisen de nieuwe woning moet voldoen om zelfstandig en veilig gebruik te kunnen maken van de woning.

Een voordeel van de Wmo-indicatie is dat je voorrang krijgt bij het reageren op aangepaste woningen. Een nadeel kan zijn dat je de aangeboden woning niet mag weigeren, bijvoorbeeld als je liever in een andere buurt wilt wonen.

Meer informatie: Melding zorg werk en inkomen.