Woonbegeleiding

Wilt u zelfstandig wonen, maar heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u begeleid wonen. Met woonbegeleiding krijgt u hulp van een begeleider of zorginstelling.

Voorwaarden

U krijgt woonbegeleiding als u:

  • Deels zelfstandig kunt wonen.
  • Een ziekte, beperking of psychische aandoening heeft en u hierdoor hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld omgaan met geld, het vinden van werk of het opbouwen van sociale contacten.

U krijgt woonbegeleiding meestal via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees meer over hulp vanuit de Wmo

Woonbegeleiding voor jongeren met beperking

Woonbegeleiding is ook geschikt voor jongeren met een beperking die zelfstandig gaan wonen. Dit is geregeld binnen de Jeugdwet. Lees meer over jeugdhulp via de gemeente Soest

Wat zijn de kosten?

Uw gemeente betaalt de kosten van de woonbegeleider: vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor Wmo-zorg. Het CAK berekent de hoogte van uw bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. U betaalt de kosten voor de woning zelf. Soms krijgt u huurtoeslag.