Slechthorend of doof

Bent u of is uw kind slechthorend of doof? Of heeft u een spraak- of taalstoornis of andere beperking waardoor u moeilijk communiceert? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van gespecialiseerde instellingen.

Hulp bij slechthorendheid of doofheid

Voor hulp van een instelling voor auditief gehandicapten heeft u meestal een doorverwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Een instelling biedt bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het leren omgaan met de beperking
  • Training communicatie
  • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning, bijvoorbeeld training om zelfredzaam te zijn
  • Wonen of logeren
  • Onderwijs, werken of dagbesteding
  • Vrijetijdsbesteding
  • Speciaal maatschappelijk werk
  • Informatie en advies over hulpmiddelen
  • Contact met anderen die hetzelfde meemaken (lotgenoten)

Vergoeding

U krijgt de hulp en zorg uit deze instellingen vaak vergoed. De zorg kan vallen onder de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz). De instelling helpt u met het aanvragen van de zorg bij de juiste organisatie. 

Meer weten?

Er zijn verschillende organisaties waar u terecht kunt, bijvoorbeeld bij: