Hulp bij het huishouden

Heeft u hulp nodig bij het doen van het huishouden? Bijvoorbeeld bij het schoonmaken, opruimen of de afwas doen? En wilt u weten hoe u deze hulp regelt? Dan zijn er een paar mogelijkheden.

Hulpmiddelen

Heeft u minder spierkracht in uw armen waardoor het doen van het huishouden moeizamer gaat? Of bent u vaak vergeetachtig of verward waardoor het niet altijd lukt om huishoudelijke taken goed af te ronden? Dan is een hulpmiddel bij het huishouden misschien iets voor u. Bijvoorbeeld:

  • afstandsbedieningen voor huishoudelijke apparaten (Domotica)
  • een kookplaat met een tijdschakelaar, als u bijvoorbeeld vergeetachtig bent
  • elektrische blikopener
  • greepaanpassingen, bijvoorbeeld op keukenkastjes
  • Deze hulpmiddelen worden soms vergoed door uw zorgverzekeraar, of door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kijk op de website hulpmiddelenwijzer voor alles wat u wilt weten over hulpmiddelen bij het huishouden.

Huishoudelijke hulp via bedrijf of particulier

U kunt zelf een schoonmaakhulp inhuren of een schoonmaakbedrijf. In Soest leveren de volgende organisaties regelmatig huishoudelijke hulp aan particulieren.

Wilt u het liever niet zelf regelen? Bij het Centraal Beheer kunt u een particuliere huishoudelijke hulp voor u laten regelen.

Intensieve zorg thuis

Heeft u intensieve verzorging of verpleging nodig? Dan kan het zijn dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk is voor huishoudelijke hulp. Meer hierover leest u op de website van het CIZ

Heeft u al een indicatie voor de Wet langdurige Zorg (Wlz)? En ontvangt u intensieve zorg thuis? Dan regelt u huishoudelijke hulp via een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget Wlz. Vraag meer informatie aan bij uw zorgkantoor of bij MEE.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

Heeft u huishoudelijke hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Dan heeft u wellicht recht op huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt een melding doen bij de gemeente om dit te laten onderzoeken. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat. Een medewerker van de gemeente kijkt samen met u wat u zelf nog kunt doen en wat uw omgeving voor u kan betekenen.

Heeft u een huisgenoot die de huishoudelijke werkzaamheden van u kan overnemen? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Ook wordt gekeken of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De gemeente beslist welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente Soest