Wettelijke toeslagen

Toeslagen zijn financiĆ«le tegemoetkomingen in de kosten voor uw zorgverzekering, huur of kind. Of u recht heeft op deze toeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Er zijn 4 toeslagen die u van de Belastingdienst kunt ontvangen. Welke toeslag u krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

Zorgtoeslag

Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Huurtoeslag

Betaalt u relatief veel huur, dan krijgt u misschien huurtoeslag. De huur die u betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies, hangt af van uw omstandigheden.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u werken of studeren en uw kinderen naar de kinderopvang brengen? Dan krijgt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen en hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Kindgebonden budget

U heeft recht op een kindgebonden budget als u 1 of meer (pleeg-, stief-)kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De hoogte hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en uw vermogen.

Toeslagen berekenen en aanvragen

Bekijk met deze rekenhulp van de Belastingdienst op welke toeslagen u recht heeft en hoe hoog de bedragen zijn.