Laag inkomen?

Moet u rondkomen van een minimuminkomen? Dan heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimuminkomen gezien.

Inkomensondersteunende regelingen

Hieronder staan een aantal inkomensondersteunende regelingen voor u op een rij.

Bijzondere Bijstand

Heeft u te weinig geld om van te leven? En kunt u daarom bijvoorbeeld uw huur, kleding of zorgverzekering niet betalen? Dan heeft u mogelijk recht op bijstand. Deze uitkering vult maandelijks uw inkomen aan tot het bedrag van de bijstandsnorm die voor u geldt.

De hoogte van het bedrag hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samen. Meer informatie over bijzondere bijstand.

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis voor inwoners met een laag inkomen. De zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Voor deze verzekering(en) geldt dat:

  • Er een korting is van 2 procent op de basisverzekering.
  • De gemeente een deel van de premie van de aanvullende verzekeringen betaalt.
  • U kunt kiezen uit 3 verschillende aanvullende pakketten met een goede dekking.
  • Er uitgebreide vergoedingen zijn voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten, alternatieve geneeswijzen, hulpmiddelen (zoals een hoortoestel en orthopedisch schoeisel), voetzorg en dieetadvisering en een eigen bijdrage Wmo.
  • Zilveren Kruis iedereen accepteert als verzekerde, zonder medische keuring.

Wilt u u een collectieve zorgverzekering afsluiten? Ga dan naar de website van Uitvoeringsorganisatie BBS.

Vergoeding eigen risico

Inwoners met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering 1 keer per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Voorwaarde is dat u een minimaal eigen risico moet betalen van € 100. BBS vergoedt tot maximale eigen risico van € 385. Meer informatie hierover vindt u op de website van Uitvoeringsorganisatie BBS.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen die geen zicht hebben op een inkomensverbetering. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al 3 jaar of langer leeft van een inkomen op bijstandsniveau. Individuele inkomenstoeslag aanvragen? Ga dan naar de website van Uitvoeringsorganisatie BBS.

Kwijtschelding belastingen

Als u een inkomen op minimumniveau heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds is bedoeld voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Het fonds betaalt de kosten die nodig zijn om kinderen van 0 tot 18 jaar te kunnen laten sporten.

Lees meer over de voorwaarden en het aanmelden.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Soest-Baarn laat alle kinderen meedoen. De stichting betaalt deelname aan schoolactiviteiten of spullen die nodig zijn voor het leren. Zodat kinderen gewoon meedoen met hun klasgenoten.

Lees meer over het aanvragen op de website van Stichting Leergeld.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de regelingen of het invullen van formulieren? 

Neem contact op met ons inlooppunt Geld op Orde Soest via 035-609 92 79. Medewerkers zitten klaar om u te helpen bij het aanvragen van de regelingen.