Bijzondere bijstand

Heeft een laag inkomen en moet u plotseling hoge kosten betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding via de bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie. 

Voorwaarden bijzondere bijstand

U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
  • U bent 18 jaar of ouder en u woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
  • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Gift of geldlening

Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten die u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening.