Coachingsproject Coach en Co

SOVEE is een organisatie in Amersfoort die werkt aan kansen voor kinderen en jongeren, zowel thuis als in het onderwijs. Voor jongeren die een steuntje in de rug of een luisterend oor kunnen gebruiken heeft SOVEE het coachingsproject Coach&Co

Het project is voor jongeren van 13 tot 27 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken omdat het op school of thuis even minder goed loopt. Het maatje/de coach gaat er samen met de jongere op uit, luistert, geeft advies en helpt om keuzes te maken. Daarbij ligt de nadruk niet op de problemen, maar juist op kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

De coach praat ook over wat de jongere bezighoudt en zoekt activiteiten om samen te ondernemen. Er is  zowel ruimte voor het werken aan vragen op het gebied van de mentale gezondheid school en werk, sociale vaardigheden en maatschappelijke zelfredzaamheid als gezelligheid. Op deze manier kan er een vertrouwensband groeien. De maatjes/coaches zijn volwassen vrijwilligers of stagiair(e)s van de Hogeschool die door SOVEE gezocht, getraind en begeleid worden. Jongeren, ouders en verwijzers kunnen aanmelden. Deelname aan het coachingsproject  is vrijwillig en kosteloos. Lees hier meer over Coach&Co.

Aanmelden

Wil je jezelf of iemand aanmelden voor Coach&Co? Neem dan telefonisch contact op met SOVEE via 033-470 21 59 of per mail via coaching@sovee.nl.