Ergotherapie

Kunt u dagelijkse handelingen niet meer uitvoeren? Dan kan een ergotherapeut helpen. De ergotherapeut bespreekt met u bij welke handelingen hulp nodig is. 

De ergotherapeut:

  • Bekijkt eerst hoe u iets doet. En wat de beperkingen precies zijn.
  • Komt bij u thuis of op het werk.
  • Overlegt misschien ook met de arts, fysiotherapeut, mantelzorgers, leerkrachten of anderen.
  • Bedenkt oplossingen en geeft u training en advies.
  • Geeft advies over hulpmiddelen of aanpassingen in de woning, op school of op het werk.

Kosten

Ergotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Het basispakket vergoedt een beperkt aantal uren. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.