Dementie

Weet u soms in een winkel niet meer welke boodschappen u wilde halen? Vertelt of vraagt u herhaalde malen hetzelfde? Wordt het steeds lastiger dagelijkse dingen te doen? Of herkent u bijvoorbeeld uw partner in deze vragen?

Weet dan dat u er niet alleen voor staat. In de gemeente Soest zijn er verschillende organisaties actief voor de zorg van inwoners met dementie. Daarnaast zijn er zogenoemde casemanagers die inwoners ondersteunen die last hebben van geheugenproblemen en verwardheid. De gemeente Soest zet in op een dementievriendelijke samenleving.

Ketenzorg voor inwoners uit Soest en Baarn met dementie

Onder de naam 'Ketenzorg Dementie Baarn - Soest' werken de volgende organisaties samen: Alzheimer Nederland, Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS), Stichting Lyvore, Beweging 3.0,  King Arthur Groep en de huisartsenpraktijken in Baarn en in Soest.

Vanuit de Ketenzorg is er ondersteuning mogelijk wanneer er een gevoel is dat er iets niet klopt met het geheugen of algemene dagelijkse handelingen. Dit wordt vaak opgemerkt door mensen in de directe omgeving van de persoon die dementie krijgt. Het is fijn als dan iemand kan meedenken over wat er aan de hand kan zijn.

De Ketenzorg Dementie is het aanspreekpunt voor dementiezorg in de gemeente Soest. Bij wie uit deze ketenzorg kunt u terecht voor welke vraag? En welke ondersteuning kunt u krijgen? Al deze informatie kunt u vinden op de website www.ketenzorgdementiebaarn-soest.nl.

Casemanager dementie

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld. Een casemanager dementie of ouderenadviseur van Welzijn Baarn of de SWOS kan hierbij helpen.

De Ketenzorgpartners hebben casemanagers dementie in dienst. De casemanagers werken vanuit Lyvore samen voor alle cliënten, familieleden, inwoners en andere zorgmedewerkers in Baarn, Soest en Soesterberg met vragen op het gebied van dementie. Een casemanager geeft onafhankelijk informatie, denkt mee en adviseert. Bij de persoon zelf en diens familie spelen emoties, dementie is een ingrijpend proces. De casemanager adviseert over omgaan met de persoon met dementie: met respect, blijf bewegen, zoek uitdagingen, overvraag niet. En de casemanager adviseert over de mogelijkheden van ondersteuning en zorg en alle wetten en regelgeving. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte dementie en met de gevolgen hiervan in het leven.

Meer informatie over deze casemanagers en contactgegevens vindt u via de website Ketenzorg Dementie Baarn Soest.

Mantelzorgers van mensen met dementie

Voor hun mantelzorgers van mensen met dementie zijn er bijeenkomsten en cursussen

Alzheimer Café

Het maandelijks Alzheimercafé in de Leuning in Baarn biedt een ontmoetingsplek aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Elke derde maandag van de maand, 14.00 - 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. De toegang en koffie/thee zijn gratis.

Actuele informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke samenleving

De Gemeente Soest zet in op een dementievriendelijke samenleving. Mensen die de ziekte dementie krijgen, blijven eerst nog een aantal jaren thuis wonen. Het is belangrijk voor hen en voor hun mantelzorgers dat zij zo lang en zo gewoon mogelijk blijven meedoen in de samenleving.

Zo lang mogelijk meedoen vraagt ook van inwoners en winkeliers en leden van verenigingen dat zij weten wat dementie inhoudt, dat zij signalen van dementie herkennen en vooral dat zij begripvol omgaan met mensen met dementie.

U kunt daarom een online training volgen om signalen van dementie te herkennen. Doe (kosteloos) een online training.