Winterregeling voor daklozen van kracht

Vanwege de kou is de winterregeling van start voor mensen die dakloos zijn. Dat betekent dat er actief gezocht wordt naar ‘buitenslapers’ om hen te motiveren gebruik te maken van de nachtopvang en een maaltijd. Mocht het nodig zijn, komen op locatie extra plekken beschikbaar om deze mensen op te vangen. De winterregeling gaat in als het overdag kouder wordt dan 1 graad onder nul of als de gevoelstemperatuur kouder is dan 5 graden onder nul. Ook in andere gemeenten gelden winterregelingen. De winterregeling is bedoeld om mensen die dakloos zijn te beschermen voor gezondheidsschade door de kou.

Regionale samenwerking

Bij de winterregeling zijn medewerkers van Kwintes, Roads, Leger des Heils, TeamBAS (Bemoeizorg Amersfoort Stad), het JIT (Jeugd Interventie Team), Straatpastoraat Amersfoort en de straatadvocaat betrokken. Zij wisselen tijdens de winterregeling intensief informatie uit om zo snel mogelijk in contact te komen met buitenslapers.

Meldpunt Bezorgd

Inwoners van Soest en Soesterberg die zich zorgen maken over mensen die buiten verblijven, kunnen dit melden bij Meldpunt Bezorgd. Of bel naar 030-630 54 80 of mail naar meldpunt@ggdru.nl. Bij levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 112.

Naar overzicht