Online informatieve ouderbijeenkomsten over scheiding

De bijeenkomst is kosteloos beschikbaar voor alle ouders in een scheiding. De ouderbijeenkomsten kunnen worden bezocht door ouders in alle fases van de scheiding. Ouders kunnen gewezen worden op de bijeenkomsten door professionals zoals jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, GGD, huisartsen, intern begeleiders, advocaten en de Raad voor de Kinderbescherming.

Data  

De data van de bijeenkomsten zijn:

  • maandag 11 oktober
  • dinsdag 16 november

Van 19.00 tot 21.00 uur. Elke Ouderbijeenkomst heeft dezelfde inhoud.

Aanmelden  

Aanmelden kan via de website ouderbijeenkomsten

Hou de website in de gaten voor meer data na november of mail naar info@ouderbijeenkomsten.nl als u direct op de hoogte gehouden wilt worden van het aanbod. 

Waarom een Online ouderbijeenkomst over scheiding?      

De bedoeling van deze bijeenkomst is om ouders aan te zetten tot bewustwording, zodat ouders de ruimte gaan voelen om iets anders te gaan doen dan ze tot nu toe hebben gedaan.  

Wat houdt de bijeenkomst in?         

In de online bijeenkomst hebben we het over de positie als ouder, de positie van het kind en wat een eerste stap kan zijn in de huidige situatie voor hun kind. Het is een informatieve avond. Door filmpjes van kinderen, verhalen van ouders en beelden hopen we dat er iets is dat een ouder meeneemt om hierover met zijn netwerk, een hulpverlener of zijn kind in gesprek te gaan.                       Er wordt niet gevraagd naar een persoonlijke inbreng. Alleen na afloop is er ruimte om via de chat vragen te stellen.  

Wat zijn de effecten?

  • Ouders gaan spontaan andere dingen doen, zoals het kind toestaan een foto van de andere ouder bij zich te houden of de andere ouder ruimte geven in het leven van het kind;
  • Ouders realiseren zich dat ze er zelf niet uitkomen, en dus eerder hulp gaan zoeken. Ze staan meer open voor de hulp die er is;
  • Hun netwerk gaat iets anders doen, bijvoorbeeld meer achter het kind staan en zijn stem vertolken of de ouder helpen om uit het conflict te komen door te spiegelen;
  • Hulpverleners komen gemakkelijker in gesprek met ouders over het zetten van andere stappen. 
Naar overzicht