Gemeente Soest biedt hulp bij betaalachterstanden

Gemeente Soest wil inwoners met betaalachterstanden sneller hulp aanbieden. Eerder hulp betekent sneller en makkelijker een oplossing voor de problemen. Daarom is de gemeente gestart met een nieuwe aanpak.

In de nieuwe aanpak biedt de gemeente actief hulp aan inwoners met betaalachterstanden. Hiervoor ontvangt de gemeente gegevens van verhuurders, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Deze partijen leveren signalen van betaalachterstanden aan.

Vervolgens kan de gemeente gericht hulp aanbieden: professionals zoeken inwoners op of sturen een brief voor een vrijblijvend hulpaanbod. Het doel van dit contact is om samen te bespreken of er hulp nodig is en welke hulp het beste past. Gezamenlijk wordt bijvoorbeeld gekeken naar inkomsten en uitgaven en hoe de betalingen weer hervat kunnen worden. Inwoners zijn niet verplicht op dit aanbod in te gaan. De per 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt het mogelijk deze gegevens uit te wisselen en de hulp aan te bieden.

Het doel van deze werkwijze is om inwoners met achterstanden bij hun vaste lasten eerder in beeld te krijgen. En hoe eerder er hulp geboden kan worden, hoe sneller iemand een oplossing heeft voor de problemen. We voorkomen daarmee dat de problemen groter worden.

Wethouder Liesa van Aalst

Wethouder Liesa van Aalst (sociaal domein): “Het kan gebeuren dat je je rekeningen tijdelijk niet meer kunt betalen. We zien vaak dat mensen lang wachten met hulp zoeken en dat de problemen daarmee groter worden. Door deze aanpak gaan we vroeg met mensen in gesprek om samen een oplossing te vinden zodat mensen weer zonder financiële zorgen verder kunnen.”

Wilt u ook hulp bij uw schulden?

Kijk voor meer informatie op de website van de Uitvoeringsorganisatie BBS.

Naar overzicht